Паниката сред родители на деца от ОУ „Н. Й. Вапцаров” е породена от случай, в който шестокласник бил застигнат от кола и шофьорът казал, че иска да го закара до вкъщи, тъй като е познат на майка му и тя го помолила да го вземе от училище. Детето обаче казало, че живее близо и не се съгласило да се качи при непознатия. Като се прибрало, момчето разказало за случката, а бабата веднага подала жалба в полицията.
Още на следващия ден от полицията изпратили свой представител да информира ръководството на училището и да помоли учителите да предупредят учениците да не се доверяват на непознати и да не се качват в автомобили, ако им предложат да ги повозят или да ги закарат до вкъщи. Обърнали внимание обаче да не се всява паника сред децата.
На родителска среща миналата седмица класните ръководители предупредели и родителите да поговорят с децата си за тяхната безопасност. Макар и превантивна мярка, предупреждението уплашило мнозина родители. Това показват многобройните сигнали в редакцията ни за повече информация по случая.