На 29 февруари (понеделник) от 17:30 ч. ще се проведе отворено заседание на комисията, отговаряща за изготвяне и изпълнение на Програма за задържане на младите хора и привличане на нови заселници в Община Ботевград.
На заседанието ще бъдат обсъдени предложения за конкретни мерки по програмата, които да гарантират ефективното й изпълнение. Те ще послужат за изготвяне и на цялостна стратегия за подобряване на средата и условията на живот и труд на територията на Ботевград и по-малките населени места в общината. 
Заседанието е отворено за посетители. Всички, които искат да присъстват на публичното обсъждане и да вземат участие в него, да заповядат на 29 февруари от 17:30 ч. в зала 15 на общинската администрация. Също така, от комисията съобщиха, че приемат  мнения, коментари и предложения на: public@botevgrad.org.