Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги със съществуващия ВиК оператор – „ВиК“ ЕООД – град София беше подписан днес в Областната администрация на Софийска област. Това стана след извънредното заседание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София, на което бяха одобрени текстовете на договора и приложенията към него. На заседанието Областният управител на Софийска област Росица Иванова, която е и председател на Асоциацията по ВиК, беше упълномощена да подпише договора. За целта се състоя специална церемония, на която г-жа Иванова и управителят на „ВиК” ЕООД-София Никола Нитов положиха подписите си под документа.


„Това е ключов момент от дейността на Асоциацията по ВиК, тъй като с подписването на този договор ръководствата на 21 общини от Софийска област гласуват доверие на избрания оператор – „ВиК” ЕООД-София”, заяви областният управител и допълни, че освен доверие, местните власти възлагат на ВиК дружеството още права, но и задължения. Сред най-важните от тях са осигуряването на качествени ВиК услуги в общините от Софийска област, подобряване на материално-техническия и кадрови потенциал на дружеството, включително и на териториалните му поделения по места, изтъкна г-жа Иванова. Тя обясни още, че с подписването на днешния договор Асоциацията по ВиК осигурява възможност на общинските власти без ограничения да кандидатстват и усвояват финансови средства по Оперативните програми на Европейския съюз чрез разработване и реализиране на проекти във водния сектор. 


Като следваща важна задача, която стои пред Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София, г-жа Иванова открои консолидирането на цялата територия на Софийска област, което ще стане, след като към Асоциацията се присъедини и община Ботевград. „Надявам се в най-близко бъдеще да отстраним всички фактори, които възпрепятстват останалите 21 общини от областта да реализират проекти в сектора”, подчерта областният управител и допълни, че ръководството на община Ботевград вече прави постъпки за включването й в Асоциацията по ВиК. 


Темата беше сред дискутираните и по време на заседанието, като кметът на Ботевград Иван Гавалюгов, който също присъства, поясни пред колегите си от останалите общини, че разглеждането на предложението за включване в Асоциацията предстои да се състои на редовното заседание на Общинския съвет в края на месец март. Кметовете имаха възможност да зададат въпроси, касаещи водния сектор и към експерти от МРРБ, които бяха официални гости на провелото се извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, както и на церемонията по подписването на договора в оператора.


В края на официалната част г-жа Иванова пожела много успех, сили и воля на „ВиК” ЕООД-София като оператор, но и на АВиК и общините за спечелването на повече проекти и усвояването на повече средства от европейската солидарност.