Той бе представен днес пред състава на районното управление от ръководството на ОДМВР- София.


 Гл. инспектор Васил Христов Гергов е на 47 години, от Ботевград. Женен, с две деца. Започва работа в системата на МВР през 1995, като последователно е заемал различни длъжности. През октомври 2015г. е назначен на длъжност ВПД началник група „Оперативна дежурна част“ в ОДМВР- София. Награждаван е за постигнати професионални успехи.


Със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен за ВПД началник на РУ- Ботевград.