„Елаците-Мед“ АД обявява конкурс за
АСИСТЕНТ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ/ПРЕВОДАЧ
по заместване
Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Висше образование;
Отлично владеене на писмен и говорим английски език;
Владеене на технически английски език и втори чужд език е предимство;
Отлична компютърна грамотност;
Добри комуникативни умения;
Умения за работа в екип, отговорност, прецизност.
Задължения и отговорности:
Извършва устни и писмени преводи от български на чужд език и от чужд на български език, като гарантира за значението, точността и верността на възпроизвеждане на съдържанието;
Придружава чуждестранни специалисти, посещаващи компанията и осъществява устни преводи при работни срещи и технически съвети.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Документи удостоверяващи ниво на владеене на чужд език;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси” или на е-mail:  jobs@ellatzite-med.com до 12.06.2016 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.