През 2016 г. се навършват 35 години от откриването на първата музейна експозиция на Исторически музей-Правец и 45 години музейно дело в община Правец. 


В тази връзка и по повод годишнината, колективът на Исторически музей Правец, подготви трета книга от поредицата „Исторически корени и културно наследство на община Правец”. През последните пет години музейните специалисти развиват широка проучвателска дейност, организират и реализират археологически проучвания на антична крепост Боровец край с. Разлив и на множество надгробни могили от тракийската и римската епохи, извършват теренно проучване на оброчните паметници на територията на общината. В тази книга намират своето място и материали на автори, с които музеят си сътрудничи понастоящем (Павлин Цветков от Правец и Люба Цанева от Музея за заграфско и резбарско изкуство в гр. Трявна) и е работил назад във времето, като проф. Камен Гаренов.В настоящият том са публикувани и резултати от интердисциплинарни изследвания на специалисти, свързани с проучвани археологически обекти.


"Като музейни специалисти продължаваме да публикуваме на страниците на поредицата резултатите от научноизследователската и проучвателска дейност, за да ги направим достояние на обществеността и да ги популяризираме. С нашите публикации искаме да провокираме учени-историци, местни родолюбци и краеведи. Това, което хората отвън не знаят и не могат да видят, е че правешкият район е богат на древни култури и паметници. Правец не е град, възникнал в нови времена. Той е град твърдина на християнството, град, чиито корени следва да търсим отпреди новата ера, да преминем през Тракийската епоха, Римската империя и Ранна Византия, Средновековието и епохата на Възраждането. Водени от това разбиране, ние събрахме и съставихме тази книга, за да представим и опазим наследството и древните корени на Правец и селищата от района за бъдещите поколения", каза Татяна Борисова - директор на музея в Правец.


Книгата ще бъде представена на 16 юни 2016 г. от 17.00 ч. в залата на Исторически музей-Правец.


Заповядайте!