Районна служба  “Пожарна  безопасност и защита на населението ” – Ботевград информира, че в ход е жътвена кампания по прибиране на реколтата на територията на общината. За да бъде гарантирано прибирането и съхраняването й, е необходимо да се спазват в пълен обем изискванията за предотвратяване на пожари.


Във връзка със започване на жътвата и настъпване на пожароопасния сезон, РСПБЗН – Ботевград напомня някои основни правила за пожарна безопасност:


• В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;


• Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;


• Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;


• Да не се използва огнестрелно оръжие и пиротехнически средства в района на житните масиви;


• Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;


• Юридическите лица, стопанисващи пътища (републикански, общински и частни) и железопътни трасета, преминаващи през или покрай житни посеви, осигуряват сервитута на трасето чисто от сухи треви, храсти, паднала дървесна маса и друг горими предмети и материали;


• Допускането на земеделската техника до участие в жътвена кампания се извършва със становище от РСПБЗН след подадено писмено искане.Техниката следва да е  пpeминaлa гoдишeн тexничecĸи пpeглeд, ĸoгaтo тaĸъв ce изиcĸвa cъглacнo Зaĸoнa зa peгиcтpaция и ĸoнтpoл нa зeмeдeлcĸaтa и гopcĸaтa тexниĸa, или пepиoдичeн тexничecĸи пpeглeд cъглacнo Зaĸoнa зa движeниe пo пътищaтa, и e ocигypeнa c изиcĸвaщитe ce пoжapoтexничecĸи cpeдcтвa и иcĸpoгacитeли.


За осъществяване  контрол по спазване на правилата и мерките за пожарна безопасност, ще бъдат  извършвани  постоянни проверки на юридически и физически лица, извършващи дейности в земеделските земи.


При констатиране на нарушения, спрямо нарушителите  ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки от органите на   РСПБЗН –Ботевград.


В случай на  пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни от всички телефони.