Съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ, размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 г. включително, се увеличават с 2,6 на сто, съобщава Националният осигурителен институт (НОИ).


Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, при пълен осигурителен стаж, e 161,38 лв., определен и приет със Закона за бюджета на ДОО. 


Максималният размер се запазва и остава 910 лв. (35 на сто от максималния осигурителен доход, който за 2016 г. е 2600 лв.).


Определен е нов размер на социалната пенсия за старост - 118,14 лв. месечно, считано от 1 юли 2016 г. Спрямо него са определени и нови размери на всички пенсии, несвързани с трудова дейност.


Осъвременените размери на пенсиите ще се получат от лицата с редовното плащане за месец юли, което ще започне на 7-ми юли (четвъртък) и ще приключи на 20-ти юли (сряда), предаде пресцентърът на НОИ.