Дават допълнително 277 млн. лв. за увеличение на пенсиите  
 
Над 2 130 000 пенсионери ще получат увеличение с 5,7% на пенсиите си от 1 юли тази година, съобщават от НОИ.


Увеличение със същия процент от 1 юли ще има и при пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия, включително и за отпуснатите през 2019 г. Така, независимо от датата на отпускането, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще нарасне от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост ще се увеличи от 125,58 на 132,74 лв.
Нови ще са и минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, както и несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от посочените минимални размери.
За тези увеличения са заложени общо 277 милиона лева допълнителни разходи за пенсии.
НОИ отсече: Новата формула за изчисляване на пенсиите е справедлива.
Защитава намалението на пенсиите на около една трета от новите пенсионери.
Вследствие на предвиденото повишаване на максималния размер на получаваните една или повече пенсии на 1200 лв. от 1 юли, около 43 000 пенсионери, чиито изплащани размери на пенсиите в момента са ограничени на 910 лв., ще започнат да получават техните действителни размери. Пенсиите на 26 000 пенсионери ще продължат да са ограничени на новия по-висок "таван".
В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер у нас през 2019 г. да достигне 386,27 лв.
За новите размери на пенсиите няма да се изпращат разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната "Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК" на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в съответното териториално поделение на института.
Над 30% от пенсионерите взимат по-малки пенсии заради законодателните промени.
Причината е отпадането на дохода за 1997-1999 г.


Изплащането на пенсиите за месец юли от НОИ ще започне на 8 юли и ще приключи на 22 юли.
Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат направени на 8 юли.