Съгласно промяна  в Закона за местни данъци и такси, Общинските съвети са тези, които ще определят размера на патентния данък, който собствениците на таксита трябва да плащат на общините. Данъкът може да бъде в границите между 300 и 1000 лева. Той се определя в срок до 31 октомври на предходната година.  Ако превозвачът прекрати дейността преди края на годината, надвнесеното ще му бъде върнато, се предвижда в закона. 


На редовното заседание на Общински съвет – Ботевград, което ще се проведе в края на този месец, кметът Иван Гавалюгов ще предложи патентния данък за такситата, които извършват превоз на територията на община Ботевград, да бъде в размер на 700 лева.  Това съобщи той по време на днешния брифинг с местните медии. 


„Това е предложение, което ще бъде подложено на дискусия в Общинския съвет. В крайна сметка местният парламент е този, който ще определи актуалния размер на налога. Той може да бъде по-висок, може да бъде и по-нисък, коментира кметът. -Предлагам ориентировъчна стойност. На срещата, която проведох със собствениците на таксита, нямаше дебати по моето предложение. Разбирам напълно, че техният интерес е размерът да е минимален. И те са длъжни да си го защитават докрай. От друга страна общинските съветници трябва да се опитат в максимална степен да преценят дали минималната, или максималната, или някаква друга стойност е адекватна и съответно да приемат такъв размер на данъка. Това са приходи за общината, които ще бъдат реинвестирани в подобряване състоянието на стоянките за таксита, разкриването на нови, маркиране и всякакви други дейности, с които да подпомогнем дейността на такситата ”, допълни той. 


Иван Гавалюгов съобщи, че таксата за местостоянка, която е в размер на 96 лева годишно, ще бъде премахната. 


Кметът е поел ангажимент пред собствениците на таксита за определяне на нови по-удобни стоянки за таксиметровите коли. Обмисля се стоянката при болницата да бъде преместена след спирката за село Трудовец, като за тази цел ще бъде направено уширение на пътното платно, ще се изгради и пешеходна пътека. Но това ще се реши окончателно, след като общинското ръководство съгласува намерението си със съответните органи по безопасност на движението. Търси се вариант и за определяне на място за стоянка около спирката за Врачеш. 


Около 50 наброяват такситата, които имат разрешителни за таксиметров превоз на територията на община Ботевград. Това съобщи още Иван Гавалюгов.