Общински съветници определиха размера на годишния патентен данък, който местните таксиметрови фирми ще плащат на Община Ботевград. Те се обединиха около предложението за 400 лева. По време на обсъждането председатели на постоянни комисии към ОбС бяха направи предложения и за 500 лева. Внесеното предложение от страна на общината беше за 700 лева. Според националното законодателство данък може да бъде в границите между 300 и 1000 лева. 


От страна на присъстващите собственици на таксита нямаше претенции по отношения на приетото предложение. Един от превозвачите изброи проблеми, които затрудняват работата им, като коне по улиците и други пречки. Той заяви, че „полиция в Ботевград няма“, като подкрепи думите си с конкретни примери. 


Собствениците на таксита излязоха от залата без да вземат отношение по предложението на общинското ръководство за отпадне на такса за стоянки, която е 8 лева на месец. Това стана причина кметът Иван Гавалюгов да оттегли предложението си. Той заяви, че може би то ще бъде внесено отново, но на друго заседание на ОбС.