Община Ботевград ще кандидатства с проект по програма ФАР за изграждане на Дневен център за възрастни хора в село Новачене. Той ще се помещава в здравната служба на населеното място. Чрез реализацията на проекта ще се осъществи предоставяне на комплекс от услуги за минимум 30 възрастни хора. Предвижда се  Дневният център да бъде оборудван с всичко необходимо за удовлетворени на ежедневни и рехабилитационни потребности, както и за организиране на свободното им време на хората в пенсионна възраст.