Общината подготвя нова наредба, в която ще бъдат регламентирани условията и редът, при които дърводобивните фирми ще  ползват общински пътища за извозване на добитата дървесина.  Съгласно тази наредба  дърводобивните  фирми ще депозират определена сума в общината. Средствата ще се използват за ремонт и поддръжка на разрушените пътища. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на срещата с жители на Боженица вчера. Лошото състояние на общински пътища, дължащо се на тежкотоварните автомобили, извозващи дървесина, бе един от въпросите, които присъстващите поставиха пред общинското ръководство. 


По време на срещата стана ясно, че е установено заболяване по дървета в общинската гора в землището на селото. За да се спре разпространението на болестта, тези дървета трябва да бъдат отсечени.  За целта кметският наместник  на Боженица Петър Столев е внесъл докладна в общината.  Във връзка с това присъстващи на срещата предложиха част от дървесината да бъде използвана за направата на маси, които ще се използват на Петковден, когато и съборът на селото. 


Хората се оплакаха пред общинското ръководство от честото спиране на тока в селото. Иван Гавалюгов ги увери, че през следващата седмица общинското ръководство ще организира среща с представители на компанията, на която кметовете на населените места ще имат възможност да поставят този проблем.  


Темата за качеството на питейната също бе засегната по времена на срещата.  Присъстващите изразиха своята благодарност към общинското дружество ВиК, че тази година в селото не е имало режим на водата. Управителят Цветозар Гаврилов ги уведоми, че предстои почистване на резервоарите за питейна вода в селото. Той каза още, че ВиК прави необходимото за решаване на проблемите с водоподаването в отделните населени места, но това ще става постепенно. 


В хода на срещата един от жителите на селото поиска отговор от кмета за неуредиците на празника на възрастните хора, който се проведе на 30 септември в двора на ловната база във Врачеш.  В отговор Иван Гавалюгов обясни, че общината не е била потърсена да подпомогне организацията на тържеството и че този въпрос трябва да бъде отправен към Георги Стефанов Георгиев – председател на общинската пенсионерска организация. „Никой не се съмнява в добрите намерения на инициаторите, но явно, след като има недоволни,  в организацията им нещо е куцало” , добави Гавалюгов.