Месец октомври е обявен от Световната здравна организация за Месец за профилактиране на рака на гърдата.
Като един от водещите специалисти по мамология в България, д-р Николай Марков откликна на ръководството на завод „Етрима” в Етрополе, в лицето на директора Цветан Русчев и на управителката Христина Цанова, да извърши безплатен профилактичен преглед на работничките в завода.
На 19 октомври, когато се осъществи този преглед в самия завод, се явиха повече от 100 жени. Между тях и бивши работнички. И останаха изключително удовлетворени от решението на техните ръководители за провеждането на такъв преглед. И от самия преглед и от човешкото отношение на специалиста към неговите „пациенти”.
Защото е установено, че когато се открие раково заболяване в рамките до 6 месеца от възникването му, ракът се лекува. А статистиката сочи, че при 200 прегледа се откриват 1-2 случая на заболяване.
Предполагаме, че и други ръководители ще организират такива масови прегледи за техните работнички и служителки. Началото вече е поставено.
Впрочем, платени профилактични прегледи д-р Николай Марков извършва в Етрополе от 6 години.
Най-простата аритметика показва, че за това време през импровизирания му кабинет в Етрополската болница са преминали над 1000 етрополки. Нашият сайт е съпричастен към тези прегледи, като съобщаваме редовно съответните дати, няколко дни преди провеждането им.


Макар, че д-р Николай Марков е добре познат в Етрополе, си позволяваме тази кратка визитка. 
Както вече казахме, той е един от водещите специалисти по мамология в България.  Завършил е Медицинска академия - София през 1979 г. Специалност хирургия придобива през 1988 г. Втора специалност - онкология придобива през 2001 г. Работи в Националната болница по онкология. Има над 20 публикации и 3 патента в областта на оперативната хирургия на гърдата, в частност при органосъхраняващи операции и пластика при рак на млечната жлеза .


Извадихме от интернет и отговорите на два от въпросите, зададени му преди време в едно интервю:
Д-р Марков, кои са най-честите проблеми, на които се натъквате във вашата област?
Преди всичко - не можем да диагностицираме в модерен обем. Искаме и ни се налага да направим модерни специализирани изследвания, но опираме до направления, които са лимитирани, особено при скъпите изследвания.
В областта на онкологията това е много показателно, когато става въпрос за обемните изследвания с ядрено магнитен резонанс и скенер, които са почти недостъпни. И обикновено се опира до плащане.
Спомага ли съвременната техника във вашата област за спасяване и удължаване на живота?
Бих казал, че в България се прилагат съвременни интервенции при рак на гърдата над 20 години, като част от техниките са наше достижение. Лечението на рака на гърдата обаче е комплексно. То включва не само операция, а химио- и лъчетерапия, антихормонална терапия, естрогенна терапия и т.н. И всичко това се решава от много специалисти.
В този случай отново опираме до финанси, защото когато се налага протезиране на гърда - се плаща. За сравнение – има държави, в които протезите се поемат от държавата.


Казано е, нищо не струва по-скъпо от здравето. В основата на успешното лечение е профилактиката.