Догодина ще стартира  новата Национална програма към МОН „Обучение за ИТ кариера“. Тя предвижда да бъдат създадени центрове в София,  Русе, Правец, Пловдив и Бургас, където да се обучават ученици и да се квалифицират учители. Предвижда се програмата да е с бюджет 250 хил. лева годишно и за две години курс на обучение да преминат 400 ученици и 60 учители.
Това стана ясно днес по време на подписването на споразумението между министерството на образованието и науката и представители на ИТ бизнеса у  нас. Споразумението е рамково и предвижда сътрудничество по конкретни проекти свързани с изготвянето на учебни планове и програми за обучение, квалификация на учители и разширяване на базата на софтуерни специалисти в средното образование. На церемонията присъства и президентът Росен Плевнелиев. От страна на ИТ индустрията споразумението беше подписано от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българската аутсорсинг асоциация и ИКТ Клъстера.