С  16 гласа „за, 5 „против” и 4 „въздържал се” ОбС  взе решение за създаване на временна комисия от съветници, която ще търси причините за водната криза,  сполетяла  част от Ботевград и някои от големите села в общината през миналата година. Въпросната комисия ще  трябва да набележи и конкретни мерки за справяне с безводието. В нейния състав бяха избрани председателят на ОбС Мартин Тинчев, който  оглави и комисията, Коцо Коцев, Иван Райчинов, Йордан Йорданов и вносителят на предложението за създаване на комисията – Цанко Цанов – председател на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност. Известно е, че нито един  от изброените  съветници не е ВиК специалист, но за това пък те ще се опитат да привлекат външни добре подготвени експерти от водния сектор, които да им окажат компетентна помощ при изпълнение на задачата. А за чия сметка ще са разходите – на бюджета на общината или на местния парламент, ще стане ясно на едни по-късен етап. 


По докладната за създаване на комисията имаше дебат. Йордан Йорданов се изказа в полза на предложението.  „Една такава комисия ще ползва и експерти, и общинска администрация и специалисти от ВиК.  Да направи действително едно сериозно проучване. Да ползва и Напоителни системи, защото се казаха едни неща…Всеки защитава себе си, разбира се. Не обвинявам никого. Но каква е причината да стигнем до там, че да не остане капка вода в язовира. Какъв ще бъде ефектът от тази комисия - не мога да прогнозирам”, каза Йорданов.    


Иван Райчинов също бе на мнение, че без участието на специалисти работата на комисията няма да бъде ползотворна. 


Съветникът Тихомир Найденов изтъкна като положителна страна желанието на съветниците да търсят решение на определен проблем, в случая с водоснабдяването. Той обаче бе скептичен по отношение на това каква ще бъде ефективността на комисията.  Във връзка с това съветникът предложи всички постоянни комисии към местния парламент да направят общо заседание, на което да се набележат целите и задачите на комисията. „Как ще се наемат външните  експерти, как ще им се заплаща?”, попита Найденов.  – Всяко едно обследване е свързано със специализирани дейности – поредица от замервания и анализи, които ние не можем да извършим, тъй като не сме специалисти”, допълни той. Според него по-добър вариант е обследването да се възложи чрез обществена поръчка на външна специализирана фирма.


„Ако дойде външен експерт, който констатира, че има 20 водохващания, например, които се поддържат, но те не са достатъчни за водоснабдяването на града, с какво решение ще излезе комисията?” – този въпрос бе зададен от Тихомир Найденов на вносителя на предложението. В отговор Цанко Цанов отвърна, че „експертите ще кажат”.   


Филип Филипов също бе на мнение, че трябва да има яснота относно конкретната задача на тази комисия. 


Спасен Ценов заяви, че принципно не е против създаването на комисия, но има известни притеснения, които обясни така: „Ако причината се окаже, да речем, ВЕЦ-ът, това може да бъде прикрито, поради факта че…”.  Шумът, който се разнесе в залата, заглуши края на изречението .


Стефка Граматикова попита има ли отговор на питането, което ОбС отправи в писмен вид до Напоителни системи. http://botevgrad.com/news/67639/Prichinite-za-vodnata-kriza-i-merkite-za-ovladyavaneto-y-byaha-raziskvani-na-izvanredna-sesiya-na-ObS--dopalnena/. Оказа се, че към момента отговор от държавната структура не е постъпвал. 


Кметът Иван Гавалюгов изрази съмнение, че посоката на въпросната комисия е предварително зададена. Все пак той апелира към нейните членове да привлекат обективни и безпристрастни анализатори. 


Извън дискутираната тема Гавалюгов отправи една молба към всички участници в заседанието: „Не пречете на реализацията на проекти, с които община Ботевград кандидатства за подмяна на инфраструктура! Не го казвам случайно…”.  Кметът обясни, че има информация от служители на министерства за „настроения и действия против одобряването на проекти на общината”.