Къде се губи по-голяма част от водата, която влиза в язовир „Бебреш”? Това бе един от основните въпроси, разисквани на днешната извънредна сесия на ОбС днес. Заседанието продължи близо три часа. От изказванията на кмета Иван Гавалюгов и управителя на ВиК Цветозар Гаврилов стана ясно, че количеството вода, което влиза в язовира е около 80 литра в секунда, от тях 20 литра отиват за задоволяване нуждите на Ботевград и по 5 във Врачеш и Скравена. Къде отиват останалото количество – въпрос, на който засега няма отговор, а има само предположения. 


По думи на Гачо Гачев – управител на Напоителни системи – клон Ботевград, ВЕЦ-ът е спрял да функционира още на 11 юли тази година. Дали обаче това е така, самият Гачев не може да гарантира. Той обясни, че съоръжението има договор с главното управление на държавната структура. 


На въпрос на кмета Иван Гавалюгов – как може технически да контролирате спирането на водата към ВЕЦ-а, както и към ВиК Бебреш, Гачев отговори: „Не можем да врътнем кранчето на ВЕЦ-а, защото по този начин ще спрем и водата към ВиК.”.  След този отговор, кметът Иван Гавалюгов заключи, че тръбата, от която в момента общинското водно дружество черпи вода от Напоителни системи, е след ВЕЦ-а и практически водата минава през самото съоръжението, което пък означа, че теоретично то е могло да черпи вода и след забраната за преустановяване на работа. „Не казвам, че тези 50 литра отиват във ВЕЦ-а, но къде изтичат, в реката ли, ако е в реката ще се вида, но тя е суха. Това количество никак не е малко”,  каза Иван Гавалюгов. 


На доуточняващи въпроси, зададени от Филип Филипов, Гачев отговори, че ВЕЦ-ът е вързан с водомер, а водата за Ботевград не минава през съоръжението, а покрай него. 


По време на дискусията кметът Иван Гавалюгов уведоми съветниците за мерките, които са предприети за справяне с водната криза в общината. Отстраняване на авариите по мрежите на ВиК и Напоителни системи и възстановяване на собствените водоизточници са част от предприетите действия. Гавалюгов припомни, че на 21 октомври общината е била уведомена официално с писмо от Напоителни системи, че нивото на язовир „Бебреш” е достигнало т. нар. „мъртъв обем”, от който практически не може да се черпи акумулирано количество вода. Иван Гавалюгов съобщи още, че засегнати от водната криза са Ботевград, Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена, но най-тежка е ситуацията в село Трудовец. 


На финала на своето изказване кметът призова съветниците за конструктивен диалог, а не да се хвърлят обвинения. 


Неговият предшественик обаче, понастоящем общински съветник – Георги Георгиев, бе категоричен, че язовирът е източен умишлено чрез Напоителни системи и техния представител в Ботевград – Гачо Гачев. Според  Георгиев причината била в три крана, които „не са отремонтирани”. По негови думи единият кран се намира веднага след моста, където е подстанцията на язовира, другият е срещу дерето, където е ловният навес на ловците и третият – малко над ВЕЦ-а. "Ако искаше да запазиш тези пет милиона кубика вода, които каза, че ги е имало на 11 юли, трябваше да отстраниш поне аварията на единия кран", обърна се Георгиев към Гачев.  


Управителят на Напоителни системи в Ботевград изрази недоумение от неговите думи. 


Обвиненията, отправени от Георги Георгиев, станаха повод в хода на сесията Филип Филипов да попита колегата си защо, след като е знаел още преди месец-два, че ще има проблем с водата, не е уведомил общинското ръководство и не е инициирал провеждането на извънредна сесия. „Сега идвате тук, грубо казано, и се заяждате”, допълни Филипов. 


Георгиев отговори, че никой не му е искал съвет, но многократно бил заявявал в същата тази зала, че проблем с водата ще има?


Неуредените отношения между ВиК и Напоителни системи, датиращи от доста години насам, за ползване на вода от язовира, също бяха разисквани на сесията. Договор между двете дружества все още няма, но от тази година е започнало фактуриране на използваното количество вода.  


„Отношенията между ВиК и Напоителни системи - доставчик на вода, трябва да бъдат много ясни и точни, и да бъдат разписани в коректен договор.  Поетите взаимни ангажименти да се изпълняват. Не може да продължава играта на котка и мишка между ВиК и Напоителни системи. Напоителни системи имат своите претенции за изплащане на задълженията за стария период, което е практически невъзможност с оглед финансовото състояние на ВиК, но започна фактуриране и заплащане на част от фактурите за 2016 година. Това трябва да е един от първите разходи на ВиК заедно със средствата, които трябва да изплаща дружеството по изпълнително дело на Национална агенция за приходите”, подчерта кметът. 


В края на заседанието, по предложение на групата на МК ГДБОП, съветниците приеха  обръщение към изпълнителния директор на „Напоителни системи” АД Галина Панайотова, в което настояват да им бъде предоставена официална информация по следните въпроси  


1. Кои са причините, довели до изчерпването на полезния воден обем в стопанисвания от „Напоителни системи“ ЕАД язовир „Бебреш“, и произтеклото от това сериозно влошаване на водоснабдяването на населението в община Ботевград, което се случва за първи път от построяването на водното съоръжение? 


2. Какви количествата вода „Напоителни системи“ предоставя на МВЕЦ – Бебреш по договор и на практика, както и какъв е минималният воден обем, при който държавното търговско дружество има право да доставя вода до водната електроцентрала? 


3. Във връзка с въпрос №2 - при наличието на какъв воден обем в язовир „Бебреш“ през тази година /2016г./ бе преустановено водоподаването към МВЕЦ – „Бебреш“ и има ли осъществено водоподаване към електроцентралата при воден обем в язовира, по-малък от допустимия, съгласно нормативните изисквания и съгласно сключения търговски договор между държавното и частното дружество?


4.Има ли изградена свързаност с тръбопровод/и - собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, между язовир „Бебреш“ и язовир „Правец“ и ако това е така - дали по този тръбопровод/и се пренася вода до язовир „Правец“ ? 


Обръщението завършва с думите: „Уважаема г-жо Панайотова, очакваме Вашите коректни и ясни отговори на тези въпроси, защото те биха дали повече яснота около създалата се кризисна ситуация, и защото жителите на една 30-хилядна община в РБ имат право да бъдат информирани, понасяйки несгодите от липсата на най-жизненоважния ресурс – водата, без който никое човешко същество не може да оцелее.”.


Общинският съвет гласува да бъдат отпуснати до 132 000 лева от собствени приходи на общината, с които да бъде подпомогнато общинското дружество ВиК Бебреш за извършване на неотложни разходи за изграждане и възстановяване на водопреносната инфраструктура с цел  осигуряване на нормално водоподаване на населението на община Ботевград.  На общинските съветници бяха предоставени количествено-стойностни сметки за: подмяна на довеждащ водопровод от ПСПВ „Поп Наков” до резервоар  в село Трудовец; възстановяване на сондажен кладенец – помпена станция, изграждане на 2 200 м водопровод и ремонт на резервоара във вилна зона Лозята в село Трудовец; аварийно водоснабдяване на Ботевград от дренажно водохващане на „Микроенергия”. 


12 000 лева от общата сума са за изграждане на резервоар в местността, през която минава река Чешковица. Целта е да се осигури вода за най-засегнатата от водната криза част на село Врачеш.