Депутатът от Реформаторския блок Димитър Делчев, избран от Софийска област, днес посети Ботевград, за да представи отчет за дейността си в 43-то Народно събрание. Пресконференцията за местните медии бе организирана в конферентната зала на ресторант “Вивал“. 


Ето и акценти от отчета, който обхваща периода ноември 2014 – януари 2017 год.


През двегодишния мандат като народен представител Димитър Делчев има внесени 33 законопроекта като вносител или съвносител и 35 предложения за изменение и допълнение на закони между първо и второ четене в пленарна зала. 


Делчев е задал 30 въпроса към вицепремиерите Кунева и Бъчварова и министрите Иванов, Захариева, Вучков, Павлова, Танева, Василева, Горанов, Рашидов, Лукарски. 


През периода Делчев е открил приемни в 18 общините в Софийска област, както и в градовете Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Кресна, Кюстендил, Дупница и Рила. 


През двугодушния мандат като народен представител Димитър Делчев е участвал в две постоянни комисии – по правни въпроси и вътрешна сигурност и обществен ред, както и във Временната комисия за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и във Временната комисия за изработване на Проект за организацията и дейността на Народното събрание.  


Димитър Делчев беше избран за заместник-ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа. Като член на делегацията Делчев е взел участие в две годишни асамблеи на ОССЕ и две мисии, чиято цел е провеждането на честни избори в Таджикистан и Македония. 


Делчев внесе първият законопроект за забрана на износа на дървесина в началото на 2015 година, след редица сигнали и срещи с избиратели за незаконната сеч в българските гори. След постигането на консенсус в Народното събрание беше приет тримесечен мораториум за износ на дървесина след 6 април 2015 година, който беше прекратен едва след приемането на строги мерки за затягането на контрола за сечта на дървета. 


Реформаторът положи 180-я подпис под Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията, който сложи началото на съдебната реформа. В измененията между четенията Димитър Делчев внесе предложение за разширяване на кръга от хора, които могат да сезират Конституционния съд и след Народното събрание, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор и омбудсмана, това право получи и Висшият адвокатски съвет. Целта на тази промяна е по-голяма възможност на хората за достъп до Конституционния съд. По предложение на Димитър Делчев беше прието и въвеждането на явно гласуване във Висшия съдебен съвет, което осигурява по-голяма прозрачност при работата на Съвета. 


Като народен представител Делчев инициира дискусия между всички институции, които имат отношение към проблемите с престъпността сред децата – Министерствата на правосъдието, на вътрешните работи, на образованието, на труда и социалната политика, Агенцията за закрила на детето. Основна цел беше подготвянето на нов закон за детското правосъдие, който да отговаря на нуждите на децата в 21 век и да подобри системата, изградена през 1958 година. 


В началото на 2016 година Делчев предложи Законопроект за изменение и допълнение за Изборния кодекс, според който се забранява на духовни лица да правят предизборна агитация. Предложението за въвеждане на текста е премахване на порочната пратика за използването на религиозната принадлежност в политиката и прекратяване на предизборна агитация в религиозни храмове.


Димитър Делчев е инициатор и вносител на Закона за старите столици на България, според който историческите столици на страната получават специален статут. 


Сред внесените от Делчев законопроекти са и предложение за по-строг контрол при разходването на партийните субсидии, промени в Наказателния кодекс за по-строги наказания за длъжостни лица, извършили престъпления срещу общественото благо или собственост, въвеждане на активна регистрация за заличаване на „мъртвите души“ в избирателните списъци, въвеждането на вид образователен ценз при гласуване чрез премахване на номера пред партиите в бюлетините и отпечатването на поне 4 варианта на бюлетината. 


Димитър Делчев е съвносител на законопроектите за намаляване на партийните субсидии, чрез въвеждането на регресивна скала, за въвеждането на забрана на банките да начисляват такси за парични преводи за заплащане на определена услуга, предлагана от държавата като се вади лична карта, за въвеждане на дистанционно електронно гласуване, увеличаване наказуемостта за покупка на гласове, ограничаване и прозрачност на заплатите в регулаторите - БНБ, КФН, КРС, СЕМ, КЕВР.


Делчев е сред вносителите на предложението за създаване на временна анкетна комисия за Белене, както и за налагане на мораториум за строителство в парка „Бедечка“ в Стара Загора. 


Сред инициативите на народния представител са опазването на горите и залесяването на голи площи, детското правосъдие, запазване на културното наследство и старите столици на България, затягане на контрола над шофьорите-гастарбайтери, минаващи през територията на страната всяко лято.