На 25 февруари 2017 г., събота, от 9:00 часа до 13:00 часа преди обяд в Медицински център І Етрополе ЕООД – ІІІ етаж ще се проведе частен медицински преглед от н.с. І ст. д-р Георги Бориков – онкогинеколог, хирург от Софийския областен онкологичен диспансер.  
Записването може да се направи на тел. 0888740153.