Пенсионерският клуб в Новачане ще бъде построен върху два частни имота. Те са с урегулирана площ от 650 кв.м и 880 кв.м. Общината ще придобие собственост върху имотите чрез покупка. Тя ще заплати за тях общо 34 000 лв.
За изграждане на пенсионерски клуб в Новачане общинският съвет даде съгласие да бъдат отпуснати до 120 000 лв. от собствени приходи на общината.