Общинският съветник Дамян Маринов предлага общината да отпусне финансови средства в размер до 50 000 лева за закупуване и монтаж на 10 нови автобусни спирки, с които да бъдат подменени стари такива на територията на Ботевград и селата. 


„Със свое решение №87/28.04.2016 г. Общински съвет – Ботевград прие програма за задържане на младите хора и привличане на новозаселници в община Ботевград. Една от мерките, включени в нея беше проектирането и подмяната на съществуващите автобусни спирки в общината с нови, модерни и по-функционални такива, брандирани с избрани исторически и туристически обекти в общината. Считам за целесъобразно при проектирането на тези спирки да има определено място и за платени рекламни форми”, мотивира се съветникът. 


Докладната на Дамян Маринов е внесена за обсъждане и гласуване на сесията на ОбС, която ще се проведе точи четвъртък в село Новачене.