С 20 гласа “за“ и 3 “въздържал“ Общинският съвет подкрепи докладната, внесена от съветниците на ОББО, за отпускане на 20 000 лева за църквата в Новачене. 


По време на разглеждането на докладната съветничката от МК ГДБОП Стефка Граматикова поиска от вносителите да разяснят за каква отоплителна инсталация става дума и как е определено колко ще струва изграждането й. Тя сподели, че преди години в старата църква в Ботевград е изградена отоплителна инсталация за около 7-8000 лева, която е предоставена като дарение. Граматикова спомена какви са месечните разходи за отопление и че те се поемат от църквата. 


От изказването на Георги Георгиев стана ясно, че не става дума за отопление на газ, а на дърва. Съветникът обясни, че исканата сума включва и разходите за ремонт на пода и купола на черквата. 


Според кмета Иван Гавалюгов докладната би трябвало да бъде придружена със становище на собственика на имота или на църковното настоятелство. “Не става ясно дали църквата ще може да си плаща разходите, които ще носи тази инсталация“, посочи той.