С настоящото съобщение община Ботевград информира жителите на общината за предстоящо  именуване на улиците в малките населени места и в.з.“Зелин“. Предстои да бъдат именувани улици в селата: Боженица, Гурково, Елов дол, Краево, Липница, Рашково и Радотина, както и 40 улици във в.з. Зелин. 


Комисия с представители на община Ботевград, кметски наместници и общественици изготви предложениe до ОбС - Ботевград.  Информация за предложените имена на улиците може да получите чрез сайта на община Ботевград www.botevgrad.bg, електронните медии или на телефони: 0723/6-66-04; 0723/6-66-20. За малките населени места в кметските наместничества. 


Всяко ваше предложение за промяна на име на улица е необходимо да бъде подкрепено от подписка, съдържаща повече от 50% одобрение от живущите на съответната улица. 


Очакваме вашите предложения за евентуални промени по така предложените имена в срок до 12 май 2017г. на горецитираните телефони, на e-mail: obshina@botevgrad.org или на място в община Ботевград – стая №5, №14.  


На разположение на гражданите ще бъде предоставена карта на в.з. „Зелин“, която ще бъде достъпна в ЦИОГ на община Ботевград – партер.


Още информация ще откриете ТУК.