Славянското дружество в България обявява конкурс за написване на стихотворение, есе, разказ на тема „Заветите на Апостола и славянските ценности”. Надпреварата е посветена на 180 години от рождението на Васил Левски, които се навършват тази година.
Победителите ще бъдат отличени с диплом.
Във всеки жанр ще бъдат връчени награди по възрастови групи. Отличените творби ще бъдат публикувани в периодичното издание на Славянското дружество – списание „Славянски глас”.
Няма ограничения за броя на творбите по жанрове, представени от един автор.
В първа възрастова група ще се състезават участниците от 7 до 10 години /1-4 клас/, във втора – от 11 до 14 год. /5-8 клас/, трета – от 15 до 18 год. /9-12 клас/, четвърта – над 18 години.
Литературните творби ще бъдат оценявани от жури, подсигурено от Славянското дружество.
Срок за предоставяне на творбите – до 15 октомври 2017 год. /важи пощенското клеймо за материали, изпратени по пощата/.
Всеки автор следва да посочи: трите си имена, възраст, жанр, точен адрес и телефон за контакт. 
Журиране: 15-25 октомври 2017 год. Обявяване на резултатите и връчване на наградите – на 1 ноември 2017 год.
Творбите за участие в конкурса трябва да се изпращат на следния адрес: София 1000, ул. „Славянска” №6 – Славянско дружество в България – за конкурса „Заветите на Апостола и славянските ценности” и на електронен адрес: slavsociety@abv.bg.
Конкурсът се провежда с активното участие на: Народно читалище „Христо Смирненски – 1945” и Народно читалище „Райко Алексиев – 1947”. И двете са в София.