Със заповед от 08.06.2017 г., кметът на Община Ботевград – Иван Гавалюгов, удължи срока за прием на заявления от кандидат–потребители на услугата: „Дневен център за деца и младежи с увреждания“. Тази промяна на срока е във връзка с изпълнение на Договор на Община Ботевград по проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - “Активно включване“.


"Дневен център за деца и младежи с увреждания" е форма за подкрепа на деца, младежи и пълнолетни лица с трайни увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.


Повече информация ще откриете - ТУК