Общинско предприятие “Автогари и транспортно обслужване“ няма да бъде закрито, а преустроено по друг по-целесъобразен начин“. Това заяви кметът Иван Гавалюгов при разглеждане на докладната, в която се предлага това да стане, считано от 1 август. 


Автогарата ще продължи да функционира по предназначение. Всички активи на общинското предприятие и цялата документация ще се приемат от общината. 


Общинският съвет подкрепи предложението на общинското ръководство.