Досегашният началник на Регионално управление на образованието – София-регион към Министерство на образованието и науката - Христо Андреев, вече е пенсионер. На официалният сайт на регионалното управление от десетина дни е качена обява за конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, РУО София-регион. Той ще се проведе в два етапа - тест и интервю. Крайният срок за подаване на документи е 11.09.2017 г. (вкл.) – понеделник.


В краткото описание на длъжността четем: Основната цел на длъжността „началник на регионално управление на образованието“ е да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област.


Обявлението за конкурса е подписано от Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката.