Четирима народни представители от София област се отзоваха на поканата на кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов за работна среща, насрочена за днес от 11 часа. Това са Мартин Тинчев и Валентин Милушев от ГЕРБ, Лало Кирилов и Радослав Стойчев от БСП. Останалите са уведомили общинското ръководство, че няма да могат да присъстват поради неотложни ангажименти, съобщи след дискусията Иван Гавалюгов. 


Както информирахме  в първия работен ден от новата 2018-та година, кметът изпрати писмо до всички депутати от София област, в което им отправи покана за работна среща в общината, на която да обсъдят възможни варианти за осигуряване на необходимото национално и/или европейско финансиране за изпълнение на значими за общината инфраструктурни проекти. 


Срещата продължи повече от два часа. След приключването й участниците в нея изразиха готовност да отговорят на въпроси от страна на местите медии. 


В резюме кметът Иван  Гавалюгов изрази своето мнение по основната тема. Според него несправедливо се разпределят средствата от гледна точка на това какво отива от общината в държавния бюджет и какво се връща обратно.  В подкрепа на думите си той даде следния пример: „Само от осигурителните вноски на работници и работодатели от Община Ботевград в държавния бюджет влизат около 50 000 000 лева годишно. Справката е изготвена на база средна работна заплата за Софийска област /1 047 лв./ за четвъртото тримесечие на 2017 година, като данните са от Националния статистически институт. Отделно се внася корпоративен данък, ДДС и други данъци. В общината се връщат около 40 000 000 лева. От тях около 14 000 000 лева е размерът на целевата държавна субсидия, в която влиза обща изравнителна субсидия, средства за капиталови разходи и за делегирани от държавата дейности. Под формата на пенсии влизат от 23 до 25 000 000 лева. Разбирам моите колеги – кметове – да има по-ясна децентрализация и по-ясно разпределение на публичните средства, защото се усещаме в една ситуация, в която трябва да изпълним много неща, да решим много проблеми, а нямаме средства да го направим. Единственият вариант е да кандидатстваме с проекти. По европейски програми не всички получават финансиране, а по национални - финансирането не е достатъчно. Разбира се, не очакваме на сто процента финансиране, но някак си да има по-ясни правила и критерии, по които се отпускат средства.”.


Кметът Гавалюгов посочи още, че няма ясни критерии и за това как се определя размерът на целевата субсидия от държавата за капиталови разходи на общини. По негови думи, през 2017 година община Ботевград е поучила 932 000 лева. Община Самоков е с по-малко средства от нас. Община Правец пък е получила над милион.


На какъв принцип се разпределят средствата от излишъка в държавния бюджет в края на годината – този въпрос също бе поставен от кмета по време на срещата, но остана без конкретен отговор. 


Ето и акценти от изказванията на народните представители след днешната среща: 


Мартин Тинчев: „Местните власти и народните представители трябва да работят в синхрон. За мен тази среща е още по-значима, тъй като съм ботевградчанин. Дори смятам, че е малко закъсняла, имайки предвид факта, че сегашното Народно събрание работи от десет месеца. надявам се, че тази среща е една от първите, която ще постави основите на един постоянен и конструктивен диалог в полза на община Ботевград. Обсъдихме някои конкретни проекти, ще получим допълнителна информация и на един следващ етап вече ще говорим по същество. Аз се срещам с различни представители от местната общност. И, разбира се, когато е в моите възможности, винаги съм съдействал, както бих съдействал и на общинските власти, ако ме потърсят. Абсолютно всяко нещо, което бе коментирано на тази среща, е разумно и трябва де се случи. Въпросът е да намерим подходящата форма, под която да бъде реализирано. Трябва да бъде напълно ясно, че народните представители не можем да „прокарваме” проекти. Тези решения зависят от съответните комисии към съответните програми и най-вече от качеството на проекта. Ние можем да се ангажираме с привличане на експерти, за да бъдат проектите по-качествени, да бъдем „топлата връзка” с Парламента и парламентарните комисии, с институциите – и на това могат да разчитат местните власти.  За пореден път казвам, много пъти съм го декларирал, лично аз, като човек от Ботевград, като народен представител от нашия район, съм отворен за конструктивен диалог в полза на общината.”. 


Валентин Милушев: „Моето отношение към такива срещи е положително, защото научаваме директно от извора, както се казва, за проблемите в дадена община, за да може след това и ние да взимаме правилните решения. Ще изразя лично мнение, по думите на кмета община Ботевград е в добро икономическо състояние. Той ни даде пример с  едни 50 000 000 лева, които вкарва в държавата, което означава, че общината е в добро икономическо положение. Може би за това държавата е преценила, че ще разпредели парите на по-нуждаещите се общини.


Бихме съдействали за подмяна на водопровода в общината, за изграждане на канализация – това беше изтъкнато като най-наболял проблем. Центърът на града и паркът са втора част на „филма”, да речем. Аз и моите колеги ще положим усилия добрите неща да се случват в цялата Софийска област.”.


Радослав Стойчев: „Нямам спомен друг кмет от областта да ни е канил на такава срещата – да ни запознае с проблемите на неговата общината.  Затова мога да кажа, че съм приятно изненадан от действията на кмета на Ботевград. Предварително бяхме информирани по отношение на това какво ще обсъждаме – проекти на общината, за които търси съдействие за финансиране, за стъпките, които е предприел пред изпълнителната власт за осигуряване на средства, за проблеми в образованието и здравеопазването, за един от най-съществените проблеми – сигурността на жителите на общината и намаления състав на полицейското управление. Мисля, че ще има резултат от тази среща. 


Лало Кирилов: „Срещата беше полезна. Не за първи път идвам в Ботевград. С голяма част от проблемите съм запознат. Това, което виждам и тук, виждам и в другите общини. Това са системни проблеми с нелокално решение. Част от тях са от нашата компетентност – законодателната. Откроява се въпросът за липсата на критерии, по които се разпределят средствата от бюджетния излишък в края на годината. Това става с постановления на Министерски съвет за конкретни общини, без оглед на ефективността на разходите. Виждаме го и тук, в Ботевград. Втората най-голяма община в София област не е получила и един лев за важни проекти, а в същото време се дават по 600 000 лева за фонтани в други области, например. Въпросът е, че до голяма степен има субективизъм. Това е моята позиция – дори да има излишък, трябват ясни критерии, по които да се кандидатства за тези пари. В противен случай винаги ще има обидени кметове и жители на общини, за това че са пренебрегнати за сметка на други. Община Ботевград има проектна готовност за подмяна на водопровода и ние поемаме ангажимент да питаме дали ще има финансиране за тези проекти.”. 


Кметът Иван Гавалюгов и народните представители бяха единодушни, че срещите им в този формат трябва да станат регулярни.