Срещата на кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов с жители на Литаково се проведе вчера – 11 октомври, в пенсионерския клуб на селото. На срещата присъстваха още зам.-кметът на общината Цветелин Цветков, управителят на ВиК Бебреш Цветозар Гаврилов и директорът на ОП БКС Ангел Ангелов.


Пристигането на общинското ръководство в Литаково бе оповестено с изпълнение на литаковската духова музика. Твърде официалното посрещане накара гостите от Ботевград да се почувстват неудобно и те споделиха това с домакините. Кметът на селото Даниел Дилов обясни, че по този начин литаковци показват своето уважение и гостоприемство към тях. 


Иначе срещата премина делово, присъстващите жители на Литаково имаха възможност да зададат своите въпроси на общинското ръководство и кмета на селото. Питанията не се различаваха съществено от тези, които бяха отправени по време на срещите  през миналата седмица в по-малките села. Те бяха свързани с качеството на водата, необходимостта от ремонт на кметството, читалището, част от площадното пространство, чистотата в населеното място, асфалтиране на улици, гарантиране сигурността на хората. 


Почти същите въпроси зададоха и скравенци по време на срещата с общинското ръководство, която се проведе тази вечер в пенсионерския клуб на селото.  


По темата за стария водопровод, който е проблем номер едно в цялата община, кметът Иван Гавалюгов информира хората, че Литаково, Скравена и Новачене са  включени в проект за подмяна на общо 42 км водопровод, от които 19 км в Литаково и 12 в Скравена. В същия проект е предвидена и рехабилитация на улици и тротоари и в трите села. Проектът е на обща стойност 6 000 000 лева. Той е внесен е за одобрение миналия петък.


С поддръжката на общинската собственост в селата ще се заеме БКС през следващата година. Също от началото на следващата година общинското предприятие ще поеме и сметосъбирането и сметоизвозването в селата, съобщи Иван Гавалюгов . От своя страна кметът на Литаково Даниел Дилов благодари за това, че БКС откликва на необходимостта от помощ за поддръжка на зелените площи и почистване на крайпътните пространства в селото. 


До края на тази година в по-големите села ще бъдат монтирани от 2 до четири камери за видеонаблюдение. Това съобщи още кметът на Ботевград по време на срещите в Литаково и Скравена. Иван Гавалюгов увери присъстващите, че всяка година ще внася предложение в ОбС за отпускане на средства в размер до 100 000 лева за надграждане на системата за видеонаблюдение. 


И по време на двете срещи кметът  запозна хората с дейността на новата дирекция по обществен ред и сигурност и отправи препоръка телефонният номер на общинската структура да бъде поставен на видно място в пенсионерските клубове. Гавалюгов уточни, че служителите на дирекцията нямат право да изземват функциите на полицията, а могат единствено да   осъществят контрол по спазване на Наредба №1 за опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград. Той уведоми и литаковци, и  скравенци, че и кметовете на населените места имат правомощия да съставят актове по тази наредба. 


По въпросите, касаещи състоянието на детските градини в двете населени места, кметът информира, че сградите  са обследвани за енергийна ефективност, което е основно изискване за включването им в проекти, с който общината ще кандидатства по програмата за развитие на селските райони за осигуряване на средства за ремонтни дейности. Що се отнася до кухненския блока на детската градина в Скравена, той ще бъде ремонтиран със собствени средства на общината.


Енергийно обследване е извършено и на сградите на читалищата и кметствата в двете села. За тях също са изготвени проекти и ще се търсят възможности за външно финансиране. Тай като покривът на читалище “19 февруари“ в Скравена е в окаяно състояние,  ще започнат ремонтни дейности. За целта общината е осигурила средства от собствени приходи. Количествено-стойностната сметка възлиза на около 40 000 лв., стана ясно на срещата в Скравена. 


Друг важен въпрос, разискван на срещите в двете села, бе за изхвърляне на растителните и строителните отпадъци. Гавалюгов обясни, че кметовете на съответните населени места трябва да определят площадки за временно складирани на тези отпадъци. В началото на следващата година  ще започне постепенното им извозване до отредените площадки близо до депото за битови отпадъци. Иван Гавалюгов съобщи, че в началото на 2017 год. на едната площадка ще бъдат изградени две инсталации за компостиране на растителни отпадъци. 


Хората и от двете села поискаха активно полицейско присъствие. В отговор Иван Гавалюгов заяви, че общинското ръководство не стои безучастно и по този въпрос, а е направило постъпки и продължава да настоява пред съответните отговорни лица за доокомплектоване на Районно управление - Ботевград с необходимия брой полицейски служители.


Жителите на Литаково поискаха да се направи нова чешма до крайната спирка на селото, да се поставят изкуствени неравности за ограничаване на скоростта по ул. „6-ти септември”, да се извърши ремонт на част от площадното пространство и т.н. 


Скравенци пък се оплакаха, че има улици в селото, които са “забравени от Бога“ – без канализация или частично изградена такава, осеяни с дупки, без асфалтово покритие, с пропаднали шахти. По думи на хората предишният кмет на града все им обещавал, но не си изпълнявал обещанията. Според жителка на селото, от ремонт се нужаде и т.н. френски мост. Съоръжението бе изграден през 2008 год. от общинската фирма ВиК, а самата конструкция бе дарена от френското правителство


Хората се поинтересуваха как се определя кои обекти са с приоритет. Във връзка с поставения въпрос кметът Иван Гавалюгов подчерта, че когато става дума за отпускане на собствени средства от общината или за включване на обекти в програмата за капиталови разходи, ролята на обществените съвети към кметовете на населените места е много важна, тъй като предложенията трябва да постъпват именно от тях.


Създаването на обществени съвети към кметовете не е задължително, но се възприема като добра практика за взаимодействие между гражданите и местната власт и за улесняване на общуването между тях. В състава на тези съвети влизат предимно общественици, личности, които се ползват с авторитет сред местното население и имат активна гражданска позиция по актуални теми.