План-приемът на ПГТМ „Христо Ботев” предвижда разкриване на две нови специалности, съобразени с нуждите на бизнеса. Едната е за изучаване на промишлена електроника, а другата – спедиция и логистика. Училището ще обяви прием и по специалност „Технология на полимерите”, която бе въведена преди години, също по желание на местен работодател.


Общината Ботевград е внесла в Регионално управление по образование – София регион аргументирано становище за промени в план-приема на двете професионални гимназии в Ботевград. То е съобразено с нуждите на местния бизнес от кадри. Да припомним, че общината направи запитване до 20 фирми с производствена дейност за това какви специалности трябва да се изучават в тези училища. Тази стъпка бе предприета, след като представители на две от най-големите  – ИМИ и Сенсата, по време на среща с общинското ръководство и директорите на средните училища в Ботевград, са споделили, че изпитват необходимост от специалисти в областта на промишлена електроника.


Становището на общината е изготвено въз основа на анализираните и обобщени отговори, получени от фирмите. Общинското ръководство е провело среща с директорите на ПГТМ „Христо Ботев” и ТПГ „Стамен Панчев”, на която ги е запознало с резултатите от запитването. Това стана ясно по време на днешната среща на кмета с местните медии. 


„Двете професионални гимназии бяха взели предвид желанията на работодателите от предишната среща и до голяма степен ги бяха заложили в план-приема си за следващата учебна година. Имаше известни дублирания в предложенията им. А моето твърдо становище е, заявявал съм го неведнъж на срещи с директорите на двете професионални гимназии, че не е редно, разумно и логично да се допуска дублиране на специалности. В крайна сметка внесохме нашето становище в Регионалното управление по образование за план-приема в двете професионални гимназии за учебната 2017-2018 година и очакваме тяхното решение”, обясни кметът Иван Гавалюгов. 


План-приемът в училищата ще бъде обявен след утвърждаването му със заповед на началника на Регионално управление по образование.    


„По отношение на план-приема можем да кажем, че нещата вървят в посока към удовлетворяване на желанията и нуждите на местните производства. Друг е въпросът за качеството на образованието и ефекта от петгодишния курс на обучение. Освен добрата образователна програма, важно е как протича и самият образователен процес. Учебните заведения полагат нужните усилия, но винаги има какво още да се направи. Моят призив към директорите на училищата и учителите е да бъдат позитивно настроени по отношение на възможностите да обучат едни млади хора, които да намерят своята реализация. Защото, честно казано, и в тях долавям нотки на обезверяване, то сигурно не е необосновано, но мисля, че точно те нямат право да гледат с недоверие и с липса на неувереност, че образователният процес, който предлагат, не води или няма да доведе до добър резултат”, обобщи кметът Гавалюгов.