Поради увеличаване обема на работа, както и териториите за обсужване, директорът на общинското предприятие БКС  Ангел Ангелов е внесъл искане в общината за промяна на щатния състав на предприятието. Предложението е за нови 17 работни места – по пет в отделите „Чистота и благостройство” и „Ремонт и поддръжка” и седем за отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”.
Предложението е внесено за разглеждане и гласуване в Общинския съвет.