Директорът на общинското предприятие БКС Ангел Ангелов е внесъл докладна до кмета на община Ботевград с искане числеността на персонала на предприятието да бъде увеличена. Мотивите му са:  разширяване предмета на дейност на предприятието със строителство, ремонти, реконструкция, поддържане и други комунални дейности.
В момента в БКС работят 37 служители. Новите 24 работни места са за:
-работници по ремонт и поддръжка – 13, от тях един технически ръководител, шестима общи работници и шестима шофьори и един домакин.
- за отдела „Чистота и благоустройство” се иска разкриването на още 10 места: осем чистачи и двама шофьори.
Кметът на общината Иван Гавалюгов е внесъл докладна в Общинския съвет с искане да бъде взето решение за увеличаване числеността на общинското предприятие.  Подборът на новите работници ще бъде възложен на директора на БКС Ангел Ангелов.