На 19 февруари 1873 година „близо край град София” е обесен верния син на България - Васил Иванов Кунчев - Левски.
Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който отдаде за нея и последното, най-скъпото, което имаше - ЖИВОТА.
Плаче Родината - майката, която трябва да откъсне от сърцето си най-верния, най-скъпия син, който не пожали ни сили, ни младост, ни живот.
Ще пазим скъпото име. Ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки.
Възпоменание за Левски днес отбелязаха и в ОУ „Христо Ботев” в с. Лопян.
Текст и снимки: Мария Фердинандова