На 19 февруари 1873 година близо край град София е обесен верния син на България - Васил Иванов Кунчев - Левски.
Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който отдаде за нея и последното, най-скъпото, което имаше - ЖИВОТА.
Плаче Родината - майката, която трябва да откъсне от сърцето си най-верния, най-скъпия син, който не пожали ни сили, ни младост, ни живот.
Ще пазим скъпото име. Ще го носим с чест в сърцата си. Неговият огън ще гори в душите ни. Ще пазим завета му велик навеки.
По традиция имаше възпоменателното шествие от училището до морената с паметната плоча за Апостола. Слово за делото и живота на Апостола изнесе Иван Филипов.
След кратката, съдържателна програма, присъстващите се поклониха с едноминутно мълчание и с падане на колене пред образа на Левски. След което беше поднесе и венец пред морената н негова чест.


Припомняме, че морената с паметната плоча е поставена на мястото където преди години беше къщата на Лальо Генов. В подземния етаж е скривалището на Левски с таен изход към реката. В тази къща са се провеждали срещите на Левски и заседанията на Тайния революционен комитет в Лопян.  
Снимките и първата част на текста са от стената на Мария Фердинандова във Фейсбук.