Това  е записано в проекта на нов Закон за ВиК. За да обезпечи достъпът им до вода – на  тези абонати ще бъде осигурена алтернативна  възможност да ползват  обществени водоизточници. Освен това  се превдижда петкратно увеличение на санкциите за тези абонати, които са некоректни и не плащат сметите си за вода.
Това коментира министърът на регионалното развитие  и благоустройството Николай Нанков днес. Новият закон за ВиК се очаква да бъде готов до два месеца и ще бъде подложен на широко обществено обсъждане. Осигуряването на вода за социално уязвимите потребители може да бъде обвързано и с посещаването на образователни институции от техните деца, като това също ще бъде подложено на обществена дискусия, заяви министърът.
Прагът на социална поносимост цената на услугата по водоснабдяване е  2,5% от средните доходи на потребителите. В законопроекта за ВиК този праг се запазва и цената няма да нараства над него. За социално най-уязвимите потребители ще бъдат гарантирани безплатно до 1,5 куб. м вода на месец, което се равнява на 50 литра на ден. Ще има плавна скала с конкретни стимули и бонуси за другите социално уязвими групи, които плащат задълженията си към операторите, коментира още министър Николай Нанков.