Символът на  Ботевград – часовниковата кула, е включен в проект за социализация и адаптация на културната ценност. Той е изготвен по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Това бе съобщено по време на днешната пресконференция, организирана от Рени Лазарова – директор на Исторически музей – Ботевград, и Диана Гешева – младши експерт по туризъм в общинската администрация. Те споделиха пред местните медии как е преминало първото участие на Община Ботевград и Исторически музей – Ботевград в Международното туристическо изложение „Културен туризъм”, което се проведе в периода 19 – 21 април в Двореца на културата и спорта -  Велико Търново. 


Както обявихме предварително, нашите представители участваха с разработка „Стратиграфия на времето – Часовникова кула – Ботевград”, изготвена от директора на музея. Разработката също бе показана на днешната пресконференция. Тя проследява историята на символа на нашия град и разкрива потенциала на този обект.    


„Стратиграфия на времето” е термин, избран да разкаже, как една архитектурна доминанта, а именно Часовниковата кула в Ботевград, е онова културно-историческо ядро, около което пласт подир пласт се заражда, развива и генерира урбанистичната история на града. Тя е свидетел на времето! Издигната в специфичен географски район, наситен с политико-исторически процеси…Часовниковата кула, която един краевед нарече „Първата гражданка” на Ботевград!”, се казва в началото на  презентацията. 


Към нашето представяне на Международното туристическо изложение е имало интерес от страна на експерти по туризъм, медии и представители на други общини. Основният въпрос, който са поставили, е дали има възможност за посещения във вътрешната част на кулата, обясни Диана Гешева. За да стане възможен този достъп, обектът е включен в проект по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, допълни Рени Лазарова.   


„През 2014 година общината е спечелила проект за реставрация и консервация на часовниковата кула. Този проект обаче е обслужил само външната част на кулата. В края на 70-те години е направен ремонт на дървеното стълбище. Старото е било демонтирано. Предвид оценката на експертите, това стълбище, обслужващо цялата височина на кулата, е невъзможно да бъде експлоатирано. И дотук, като че ли бяхме безнадеждно приключили с допитванията и консултациите с Национален институт за недвижимо културно наследство. Изненадващо обаче получихме една докладна от тях, че проектът, който тогава е бил придвижен, е включвал изграждане на вътрешно осветление, което не е било съгласувано по никакъв начин с Националния институт за недвижимо културно наследство. Оттам ни съобщиха, че можем да преминем към следващия етап - социализация и адаптация на паметника. Но ние не можем да преминем към него без да имаме стълбище, по което хората да се изкачват, както и вътрешна рампа за хора със специални потребности, да има съоръжения, които да предотвратят навеждането през парапетите, които са изключително опасни”, обясни директорът на музея.   


Лазарова информира още, че проектът ще бъде представен пред ботевградската общественост. 


Относно презентацията „Стратиграфия на времето – Часовникова кула – Ботевград”, Рени Лазарова съобщи, че тя ще бъде показана в рамките на инициативата „Нощ на музеите”, към която ботевградският музей ще се присъедини на 19 май със специално подготвена програма.


Директорът на исторически музей - Ботевград изрази своята благодарност към Владимир Ангелков – член на Консултативния съвет по туризъм при Община Ботевград, за това, че е помогнал за конструиране на слайдовете на презентацията, на Радослав Маринов - за предоставените фотографии, и на общината – за гласуваното доверие. 


На финала на пресконференцията Диана Гешева съобщи, че през месец май общината  ще участва в друго значимо събитие в сферата на туризма - „Уикенд туризъм", което ще се проведе в Русе. В рамките на този форум отново ще бъде популяризирана часовниковата кула в Ботевград, сподели още тя.