Окончателните резултати от лабораторните анализи на кравата, пребивавала в Сърбия, са отрицателни за всички изследвани болести. Предстои изготвяне на протоколите от изпитванията, като животното остава на този етап възбранено в село Копиловци, съобщават от Министерството на земеделието и храните.  


Очаква се към края на седмицата кравата да бъде върната на собственика в животновъдния обект в село Мазарачево.


Продължат срещите на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев с колеги от Сърбия по трансграничното сътрудничество в областта на ветеринарната дейност.