Областната дирекция на полицията София обави конкурс за пет вакантни длъжности в районното управление в Ботевград.
Местата са две за  старши полицай – група охранителна полиция; две младши автоконтрольор и една за старши полицай, водач на патрулен автомобил.
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да не са по-възрастни от 40 години;  да отговарят на минималните изисквания за физическа и психологична   годност; да притежават свидетелство за управление на МПС - категория „Б” или по-висока; да не са осъждани и  да не са привличани като обвиняеми.
Стартовата заплата за обявените длъжности е от 850 до 900 лв, в зависимост от трудовия стаж.

Документи се подават в ОДМВР-София на адрес: ул. „Гео Милев” 71, Дирекция „Човешки ресурси”. Документите ще се приемат  в 15 дневен срок, считано от днес. Телефон за контакти: 02/8 925 197.