Започнаха ремонтните дейности в обектите, включени в обявената в началото на месец април от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Строително ремонти работи на общински сгради на територията на община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма на Читалище „19-ти февруари“, с. Скравена“, Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив, отопление и подмяна на дограма на Читалище „Никола Ракитин“, с. Трудовец“, Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград”, Обособена позиция №4: „Текущ ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. Врачеш” и Обособена позиция №5: „Текущ ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. Литаково”. В законоустановения срок оферти по различните позиции бяха подали десет фирми. След като ги разгледа и оцени, седемчленна комисия направи следното класиране: 


За обособена позиция №1: „Г. ГЕТОВ“ ЕООД (Ботевград)


За обособена позиция №2: „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД (Ботевград)


За обособена позиция №3: „ЛКС“ ООД (Мездра)


За обособена позиция №4: „АЛТРЕМОНТ“ ООД (Врачеш)


За обособена позиция №5: „МИЛМАР - 46“ ЕООД (Ботевград)


През изминалата седмица бяха подписани договори с фирмите, класирани на първите места, и ремонтните дейности започнаха.


В момента се извършва ремонт на кметството на Елов дол. Направен е текущ ремонт на покрива на сградата, сменена е и дограмата. Ремонтирана е и спирката срещу кметството. 


Дейностите се извършват от „ПНМ Строй“ ЕООД. Ботевградската фирма ще извърши съвсем скоро и текущ ремонт на кметството в Боженица и киносалона. За двата ремонта общината е отделила близо 27 000 лева.


Фирма „КА ВА строй“ ЕООД е извършила текущи ремонти на тоалетните на 1 и 2 етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ботевград. Същата фирма е подменила и плочките на входните стълби на ДГ „Кокиче“, както ремонти по страничната фасада. За ремонтите на двете детски заведения общината е платила близо 10 000 лв.