Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец, започва новата учебна година със 133 новоприети ученици от цялата страна, разпределени в пет паралелки. От региона Правец, Ботевград и Етрополе са приети общо 31 ученици. 


Учебният план включва цялостна общообразователна подготовка с усилено преподаване на английски език с хорариум 864 часа. Също така техническа подготовка по дисциплините: технология на програмирането, интернет програмиране, компютърна графика и дизайн, обектно ориентирано програмиране и системи за управление на база данни. 


Училището продължава обучението по национална програма „IT кариера“, която дава възможност на учениците в 10 клас да трупат знания по специалността „Приложно програмиране“. 


В НПГ по КТC се подготвят кадри със средно образование и трета степен на професионална квалификация по специалността „Системно програмиране“. Възпитаниците, които успешно завършват 12 клас, получават, освен диплома за средно образование, и свидетелство за трета степен на професионална квалификация, с които се кандидатства във висшите учебни заведения у нас и в чужбина. 


Новата 2018/2019 учебна година започва на 17 септември, като тържествено ще бъде открита от 10:30 ч. в училището. 


През изминалата 2017/2018 учебна година успешно се дипломираха 112 ученици, от които 11 от Ботевград. Отличен успех постигнаха 27 възпитаници на НПГ по КТС.