Искането за поставяне на паметна плоча на майстор Вуно Марков е отправено от отец Димитър, Църковното настоятелство при църквата в село Врачеш и жители на селото. Те изтъкват, че по този начин ще бъде отдадена заслужена почит към паметта на майстора, построил църквата и манастира във Врачеш, часовниковата кула и старата църква в Ботевград и други културни и духовни паметници. 


Искането за монтиране на паметна плоча в двора на църквата в селото е подкрепено с подписка, в която фигурират подписите на 50 човека. Във основа на него кметът на Врачеш Марин Бончовски е внесъл предложение в общината, към което е приложена план-сметка с необходимите разходи за изработката и поставянето на плочата. Те са в размер на 3 140 лева. От своя страна кметът на общината Иван Гавалюгов е внесъл докладна в Общинския съвет за отпускане на сумата.


В месния парламент е постъпила още една докладна за Врачеш. Тя е за отпускане на 2 500, необходими за спешен ремонт на сградата на пенсионерския клуб в селото.