Уважаеми пенсионери,


Приемете моите сърдечни поздрави по случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври. Позволете ми да изкажа голямата си благодарност за родителските грижи, за житейските мъдрости и добродетелите, които предадохте на младите поколения.  Вие сте хората, които ни възпитахте да бъдем добри и достойни граждани, да уважаваме традициите и да живеем в дух на разбирателство, солидарност и подкрепа.


Разбирам, че в съвременното забързано и динамично ежедневие понякога се чувствате самотни,пренебрегнати и често се налага да се справяте с различни трудности. Но искам да използвам днешния празник, за да ви уверя, че правителството и Министерството на труда и социалната политика работят усилено за намирането на най-добрите решения за проблемите на възрастните хора в България. Наш основен приоритет е да подобрим вашия живот, като осигурим по-голяма адекватност на пенсиите и повече социални услуги за възрастните хора.


Непосредствено след встъпването на настоящото правителство бяха чувствително повишени минималните размери на пенсиите от трудова дейност. През настоящата 2018 година продължихме да изпълняваме ангажиментите си в тази посока. От 1 юли всички пенсии за трудова дейност бяха увеличение с 3,8%. Със същия процент се повиши и социалната пенсия за старост. За следващата 2019 г. е предвидено увеличение на пенсиите с 5,7%.


Усилията на правителството са насочени и към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните и насърчаване на тяхното социално включване. В началото на тази година правителството прие първи план за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 година. В него е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги, развитие на патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и развитие на социални услуги в домашна среда. В следващите месеци ще стартира и схема по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на над 17 000 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.


В заключение бих искал да пожелая на Вас и Вашите семейства  много  здраве, дълголетие, бодър дух и достойни старини!