Днес бе подновена кампанията по поставяне на чипове на коне в Ботевград. Процедурата се налага поради продажба на старите и купуването на нови животни от собствениците. Чипирането е напълно безплатно за стопаните на коне.


„Тази сутрин поставихме чипове на 11 коне. Манипулациите продължават и в следващите два дни - вторник и сряда” – заяви днес Деян Николов - шеф на дирекция „Обществен ред и сигурност” в Община Ботевград. 


Целта на процедурата е да се спре безстопанственото пускане на животни по улиците в града.  В общината се води регистър кои са собствениците на конете. При улавянето на безстопанствени коне, специално устройство за четене на чиповете ще дава информация за номера на коня и по регистъра ще се открива веднага собственикът и ще му се налага глоба в размер на 200 лв.