Допълнителен прием на студенти в 17 специалности за учебната 2008/2009 година обявява от днес Софийският университет "Климент Охридски", съобщиха от отдел Връзки с обществеността.

Приемът важи за кандидати в СУ, некласирани и незаписани в други специалности след окончателното класиране, а също и за кандидати, положили успешно съответните изпити в други висши училища.

Ще може да се кандидатства за специалностите Педагогика, Руска филология, Математика, Приложна математика, Математика и информатика, Статистика, Теология, Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика, Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, Медицинска физика, Химия, Химия и информатика, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали.

Кандидатстването за допълнителните места може да бъде с оценки от конкурсните изпити или оценки от държавни зрелостни изпити по съответните предмети, положени през 2008 г.

Подаването на документи започна днес и ще продължи до 24 септември 2008 г.