С наближаване на 24 ноември 2018 година, когато етрополци ще отбележат 141-та годишнина от Освобождението на града от турско робство, се увеличават и разнообразяват мероприятията.
Към официалната програма се прибавят и самоинициативи, като тази на учителя по история в ОУ „Христо Ботев” Марин Кубетски.
На 19.11.2018 г. той проведе открити уроци в Историческия музей на града с ученици от училището, посветени на съпричастността на етрополци към Освобождението ни от турско робство.
Ето какво разказа той пред наш представител за неговата самоинициатива.
„В навечерието на годишнината, с ръководството на училището решихме да проведем поредица от открити уроци по родолюбие. С учениците от І и ІІ клас го осъществихме в училището. С останалите ученици, от ІV до VІІІ клас, посетихме Историческия музей.
С всеки клас поотделно проведохме отделни часове. Разказах им историята на войната, участието на етрополци в помощ за преминаване на Балкана от руските войници. Това преминаване е повратния момент за успешното освобождаване на София.
След това им показах всички видове оръжия, които са използвани по време на войната – на всички участващи народи.
Голям интерес у учениците предизвикаха музейните експонати, свързани с Освободителната война.
Намирам, че историческата памет у децата се подсилва повече с нагледни материали, като оръжията, униформата, мунициите и н.н. Това, което видят и пипнат, остава най-дълго в тяхното съзнание.
Не само като учители, но и като граждани на нашия хилядолетен град историческите факти трябва да се предават на всяко следващо поколение.
Казано е: народ без история, няма бъдеще!”