В периода 19 – 25 ноември 2018г. езиковата гимназия в Правец посреща ученици от четири страни, участници в проекта „Еразъм+”. Това са  Германия, Франция, Хърватия и Естония. Темата на проекта е „Насърчаване на икономиката чрез култура”, тъй като 2018 е избрана за година на европейското културно наследство.


По време на проекта общо 125 ученици и 30 учители ще имат възможност да разменят идеи, знания и опит относно понятието „култура”, като се запознаят с всяка страна отблизо. Те ще посетят театри, музеи и различни видове пазари.


Партниращите общообразователни училища ще работят по няколко задачи, насочени към международната общност. Участниците ще се занимават и с термина „цифровизация”, за да определят предимствата и рисковете, докато създават „културен пътеводител”. Във вразка с това учениците са планирали различни културни прояви и екскурзии до градове, фокусиращи интересите на младите хора. 


По време на целия проект участниците ще разработват презентации, видео клипове, листовки и анкети, за да установят непрекъснат обмен с различните партньорски училища.


„Еразъм+” е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тази година, домакин на проекта е ПГПЧЕ „Алеко Константинов”, а следващата година възпитаниците на гимназията ще имат възможност да посетят някоя от четирите страни, участници в програмата.