Преди няколко дни община Ботевград е сключила сделка за продажбата на бившата детска ясла в Скравена за 93 000 лева. „Цялата сума ще бъде вложена за решаване на инфраструктурни проблеми в селото” – заяви кметът Иван Гавалюгов по време на срещата му с местни жители на 14 декември.
Той отчете свършеното през 2018 г. в Скравена. Вложените общински средства са 104 000 лева. От тях 47 000 лева за ремонт на читалището, 12 000 за ремонт на мост над река Бебреш, 21 000 за баскетболно игрище с изкуствена настилка в двора на основното училище, ремонт на покрива на манастира „Свети Николай Чудотворец”, асфалтиране на две улици и др.
За следващата година инвестиционната програма за Скравена е амбициозна – предвижда се да започне подмяната на останалата част от водопровода – 11 километра.  Общината подписа договор за финансиране на проекта с Държавен фонд „Земеделие” и в момента тече процедура по избор на фирма-изпълнител, а през пролетта на следващата година се очаква да започне и работата по подмяна на водопровода.
Общината предвижа също да продължи ремонтът на читалищната сграда, който вече втора година се извършна на етапи.
Изготвен е проект за футболно игрище с изкуствена трева в двора на училището, което ще се ползва и от местния футболен отбор.
По време на срещата  с кмета Иван Гавалюгов жителите на Скравена поставиха редица проблеми. Един от тях е лошото качество на електроснабдяването. Има дни, в които токовите удари са десетки. Кметът посъветва гражданите да внесат официална жалба в общината и да опишат всички прекъсвания, за да може общината да внесе сигнал в Комисията по енергийно и водно регулиране.
„Спешно трябва да се ремонтира покрива на здравната служба.  От години той е в окаяно състояние,  започнали са даже да растат дървета върху него,  положението е критично” – алармираха жители на селото.
Кметът Иван Гавалюгов обеща да бъде направен оглед на сградата и в бюджета за следващата година да се предвидят средства за ремонт на здравната служба в селото.
Румен Романов предложи да се възстанови старото футболно игрище и съблекалните. От отговора на кмета стана ясно, че има проект за ремонта на съблекалните, който е върнат за преработване, за да отговарят помещенията  на съвременните изисквания.
Безстопанствени коне и крави опустошават градини и ниви, разхождат се из селото – стигат даже до центъра – оплакаха се и  в Скравена. Това са животните на ботевградчанин, който ползва терен под наем  в района на депото за битови отпадъци в Ботевград, но животните му са пуснати свободно и най-лесно стигат до Скравена. От общинското ръководство заявиха, че предприемат драстични мерки срещу бестопанствените животни в селата. На дирекция „Обществен ред и сигурност” е разпоредено да прибират конете, а след това общината ще ги продава, ако собственикът им не плати солена глоба.