В продължение на десетки години храната за децата в ДГ “Детелина“ в Скравена се приготвяше в бившата детска ясла, а оттам с количка я караха до детското заведение. И така по два пъти или три пъти на ден. Този дългогодишен проблем създаваше трудности на персонала и с основание притесняваше родителите, които се опасяваха за здравето на децата си. От тази година той вече не съществува. След направения основен ремонт на кухненския блок в ДГ “Детелина“, храната се приготвя на място, съобразно действащите нормативни изисквания за хигиена на храните. 


Другата хубава новина за детското заведение в Скравена е, че то ще бъде ремонтирано по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Общината е осигурила финансиране в размер на 112 000 лева от Националния доверителен екофонд. Издадено е разрешение за строеж и предстои провеждане на процедура за избор на фирма-изпълнител на ремонтните дейности.


Това стана ясно на срещата на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов с жители на Скравена, която се проведе вчера в пенсионерския клуб на селото. 


Кметът заяви пред присъстващите, че всичко, което е било заложено в тазгодишната инвестиционна програма на общината за с. Скравена, е изпълнено. Общият размер на вложените средства е 177 500 лева. През настоящата година бяха заделени: 47 000 лв. за ремонт на Паметник-костница на Ботевите четници; 35 000 лв. за канализация /200 м/ по улица “Ангел Кънчев“; 37 000 за ремонт на покрива на читалище “19 февруари“; 9 000 лв. за изкърпване на дупки по улиците; 22 000 лв. за ремонт на открито баскетболно игрище в училището, който предстои да бъде завършен; 12 800 лв. за почистване на коритото /400 м/ на река Бебреш; 2 050 лв. за изграждане на изкуствени неравности на главната улица; 1350 лв. за закупуване и монтиране на знаци, /единият от които бе откраднат, а другият – счупен/; 4 000 лв. за закупуване и монтаж на детски съоръжения до пенсионерския клуб; 3 000 лв. за закупуване и монтаж на детски съоръжения в двора на детската градина; 4 000 лв. за почистване на пътища от храстовидна растителност.


След отчета, кметът Иван Гавалюгов информира хората за това какво се предвижда в селото през следващата година.


Общината е предприела стъпки за решаване на проблема с читалището. Подготвен е проект, с който ще кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика - проект “Красива България“, за осигуряване на средства за ремонтни дейности в сградата. “И да не получим финансиране, ще вземем отношение по подобряване на материалната база на читалището, както го направихме през настоящата година с покрива“, ангажира се Иван Гавалюгов. 


През 2018 год. ще бъде изградена канализация по улиците “Атанас Събков“ /209 м/ и “Христо Ботев“ /185 м/.


На финален етап е оценката на проекта за подмяна на 11,5 км водопровод. С реализирането му ще бъде подменена останалата /неподменена/ част от водопровода в селото. 


Предвидени са 10 000 лева за изкърпване на улици. В селото ще бъде изградено мини футболно игрище /20 на 40 метра/ с изкуствена трева. 


До 15 000 лева предвижда общината за ремонтни дейности в църквата “Св. св. Козма и Дамян“. 


Кметът Гавалюгов направи уточнение, че това, което е планувано за 2018-та, не е окончателно, тъй като бюджетът е в процес на съставяне, а предстои и подлагането му на обществено обсъждане.


По време на срещата хората имаха възможност да зададат своите въпроси към общинското ръководство. Течовете в манастира “Св. Николай Чудотворец“, липсата на канализация по новата ул. “Кап. Димитров“ и по ул. “Хан Крум“ /зад Паметника-костница/, постоянно увеличаващият се брой на бездомните кучета, нарастващият брой на незаконните ромски постройки и честите набези на техните обитатели – това бяха част от поставените проблеми. Хората поискаха още подходящо озеленяване в центъра на селото, светофар на изхода на кв. “Паланката“, монтиране на банкомат. 


Присъстващите споделиха пред общинското ръководство, че са доволни от редовното събиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, което от два месеца се извършва от ОП БКС. Към кметството в селото са назначени двама човека, които ще се грижат за поддържането на обществените зелени площи. Когато е необходимо, те ще бъдат подпомагани от работници на общинското предприятие. Кметът Иван Гавалюгов отправи препоръка към кмета на Скравена – Методи Драганов, за почистването на обществените пространства да ангажира безработните на социални помощи, тъй като и те трябва да допринасят с нещо в замяна на парите, които получават. 


Към общинското ръководство бе отправена благодарност от името на членовете на пенсионерския клуб за справедливото разпределение на средствата, с които тази година бе подпомогната неговата дейност.


Нели Георгиева – директор на детска градина “Детелина“, също благодари за отговорното отношение към проблемите на детското заведение. 


От своя страна кметът Иван Гавалюгов отговори на хората, че всичко това е извършено с парите от техните данъци и не е нужно да изказват благодарности.