През последните 2-3 денонощия над Ботевград преваля обилен сняг, в резултат на което снежната покривка достигна до около 30 см, а в Зелин – до 40 см. Тази година снегопочистването на пътната мрежа в Ботевград и Зелин се осъществява от Общинското предприятие БКС. През последните три дни всички снегопочистващи автомобили на предприятието са работили по график за обилен снеговалеж. БКС разполага с 9 машини с монтирано гребло за почистване на сняг, като 4 от тях имат приспособления за разпръскване на пясък и сол.


„Всички улици в Ботевград са почистени "до асфалт" и третирани със сол за посипване на пътища (против заледяване). Тази сутрин почистихме и улиците в Зелин, които ни позволяват да го направим с наличната ни техника. Също така имаме достатъчни количества сол за третиране на пътищата, която може да се употребява до -15 градуса“ – обясниха от ОП БКС.


Една от основните пречки за бързото и качествено почистване на улиците от снега е неправилно паркираните автомобили на пътното платно и близо до кръстовища. Във вразка с този проблем, от общинското предприятие умоляват водачите на МПС-та да проявяват съобразителност в случая и да оставят автомобилите си на подходящи места.


Близо една трета от тротоарите в Ботевград не са почистени от натрупалия сняг, установи наша проверка преди обед. Според Наредба №1, чл. 25., (4) "Почистването на тротоарите, находящи се пред частни жилищни сгради и търговски обекти, при снеговалежи и обрастване с трева, е задължение на собствениците и/или ползвателите на същите.