От Общинско предприятие БКС обявиха графика, по който ще се извършва ремонт на дупките и възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни аварии по уличната мрежа в Ботевград. 


Предварително са обособени пет основни зони с отбелязани повреди, които ще бъдат ремонтирани по следния график: 


Зона 1 - 06.05.2019-10.05.2019 /5 работни дни/


Зона 2 - 22.04.2019-30.04.2019 /5 работни дни/


Зона 3 - 15.04.2019-19.04.2019 /5 работни дни/


Зона 4 - 13.05.2019-24.05.2019 /10 работни дни/


Зона 5 - 27.05.2019-07.06.2019 /10 работни дни/


Зоните са обозначени с различен цвят на картата на града, която може да разгледате на мястото за снимков материал!  


От общинското предприятие уточняват, че при влошаване на климатичните условия, графикът може да бъде променен с оглед качествено изпълнение на ремонтните дейности.